ลิงค์นี้คือการเลื่อนผ่านหน้าページ内を移動するためのリンクです

สถานี Inage Kaigan⇔Toyoko Inn Chiba Makuhari
บริการรถรับส่งฟรี

Toyoko Inn Chiba Makuhari
131 ชินมินาโตะมิฮามะคุเมืองชิบะชิบะ
โทร: 043-242-1045

ป้ายรถประจำทางที่สถานี Inage Kaigan

ป้ายรถประจำทางที่สถานี Inage Kaigan

รถบัสรับส่งฟรีจะรออยู่ใกล้กับ "Mastumotokiyoshi" ทางขวาของทางออกทิศเหนือสถานี Inage Kaigan

ตารางเวลาบริการรถรับส่งฟรี

จากโรงแรม จากสถานี Inage Kaigan
ออกเดินทางตอนเช้า : โรงแรม⇔ Inage Kaigan Station
6 6:45

7

7:05 น 7:25 7:45 น 07:00 น 7:20 7:40 น
8 8:05 น 8:25 8:45 8:00 น 8:20 8:40

9

9:05 น 9:25 น 9:45 น 09:00 น 9:20 น 9:40 น
10 10:10 น 10:00 น 10:20 น
จากโรงแรม จากสถานี Inage Kaigan
ออกเดินทางช่วงบ่าย: โรงแรม⇔สถานี Inage Kaigan
14 14:15 น 14:35 น 14:55 น 14:30 น 14:50 น
15 15:15 น 15:35 น 15:55 น 15:10 น 15:30 น 15:50 น
16 16:15 น 16:35 น 16:55 น 16:10 น 16:30 น 16:50 น
17 17:15 น 17:35 น 17:55 น 17:10 น 17:30 น 17:50 น
18 18:15 น 18:35 น 18:10 น 18:30 น 18:50 น
จากโรงแรม จากสถานี Inage Kaigan
ออกเดินทางกลางคืน. : Inage Kaigan Station ⇔ Hotel
19 19:15 น 19:35 น 19:55 น 19:30 น 19:50 น
20 20:15 น 20:35 น 20:55 น 20:10 น 20:30 น 20:50 น
21 21:15 น 21:35 น 21:55 น 21:10 น 21:30 น 21:50 น
22 22:15 น 22:35 น 22:55 น 22:10 น 22:30 น 22:50 น
23 23:15 น 23:35 น 23:10 น 23:30 น 23:50 น
  • ระยะเวลาในการเดินทางอาจใช้เวลาประมาณ 20 นาที
  • สภาพการจราจรอาจส่งผลต่อการเดินทางและเวลารอ
  • คุณอาจถูกปฏิเสธที่จะเข้าไปในรถบัสหากรถบัสมีความจุสูงสุด
  • ตารางเดินรถอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า